biramnovupriliku.com koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Završna konferencija EU projekta u Općini Marija Gorica – „Biram novu priliku“

28. srpnja 2023. u Općini Marija Gorica održana je Završna konferencija projekta „Biram novu priliku“. 

Ukupna vrijednost projekta određena je na iznos: 1.110.112,50 kuna, te se isti sufinancirao sredstvima Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. Projekt se provodio u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali i u partnerstvu s Udrugom vinogradara i vinara Marijagoričkog kraja „TRSJE“.

Projekt je bio usmjeren jačanju socijalne uključenosti i povećanju zapošljavanja ciljne skupine kojoj pripadaju dugotrajno nezaposlene osobe, djeca i mladi, te osobe starije od 54 godine. Fokus projekta je bio na provedbi edukativnih radionica informatičke pismenosti, stranog jezika, poduzetničke priče čiji je cilj bio formiranje poduzetničke inicijative, te praktičnih radionica sa svrhom stjecanja znanja potrebnih u procesu zapošljavanja. 

Osim navedenih aktivnosti u okviru projekta nabavljena je oprema, kombi vozilo i informatička oprema koja je bila potrebna za provedbu radionica. Uz spomenuto provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta sukladno EU smjernicama.

Razdoblje provedbe započelo je 4.8.2021. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i trajalo je 24 mjeseca odnosno do 04.08.2023. godine.  

Provedena radionica Poduzetničke priče

U okviru projekta "Biram novu priliku" provedena je još jedna radionica, Poduzetničke priče.

Realizacija predmetne radionice pridonijela je  rješavaju problema dugotrajne nezaposlenosti na području općine Marija Gorica kroz stjecanje kompetencija, znanja i vještina potrebnih na tržištu rada i poticaj za socijalno uključivanje u društvenu zajednicu.

Usluga provedbe radionice Poduzetničke priče obuhvaćala je:

  1. Izrada priručnika

Svrha priručnika „Priručnik poduzetničke priče“ u okviru projekta „Biram novu priliku“ je pružanje potpore, informacija , znanja, sposobnosti te  motiviranosti za uspješnu integraciju na tržištu rada, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva te znanje polaznicima o poduzetništvu s ciljem jačanja konkurentskih vrijednosti.

Provedba praktične radionice

Tijekom srpnja 2023. godine realizirana je provedba Praktične radionice u okviru projekta "Biram novu priliku". Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Sukladno navedenom provedena je radionica na sljedeću temu:

  • Razgovor s polaznicima, pitanja i odgovori
    Radionica je omogućila razgovor o temama koje su se provodile, najviše vezano uz komunikaciju i asertivan pristup, ali i o nekim novima, posebno vezanim uz OPG-ove, kako proširiti djelatnost, nedoumice vezane uz pokretanje robinzonskog turizma, važnost društvenih mreža, pisanje životopisa na engleskom jeziku i slično.

Radionica Poduzetničke priče

Educiranje o poduzetništvu raste diljem svijeta, a sve kako bi se potakla mobilnost, povećala konkurentnost, produktivnost i zapošljavanje. Iz navedenog razloga organizira i provodi se radionica Poduzetničke priče prilagođena ciljnoj skupini projekta „Biram novu priliku“ – dugotrajno nezaposlenim osobama.

Poduzetničke priče je radionica koja će se realizirati u sklopu projekta „Biram novu priliku“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali. Uključuje 8 tema/programa kojima će se ostvariti uvjeti za afirmaciju polaznika u svijet poduzetništva. Interaktivno djelovanje između trenera i polaznika te uspješnih poduzetnika (4 gosta) u području poduzetništva kao što je razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja, informiranja o koracima, uvjetima, postupcima, procesima pokretanja poslovanja, stvaranja poslovnih ideja, odnosno mogućnostima samozapošljavanja, otvaranja vlastitog poduzeća ili obrta, vođenja poslovanja i dr.

Na radionici će sudjelovati/predavati četiri trenera i četiri uspješna poduzetnika. Radionica je koncipirana na način kojim na početku uvodi polaznike u osnovne pojmove poduzetništva, definira pojam poduzetnika te čimbenike koji su potrebni za uspješan poslovni pothvat. Kroz program ih upoznaje s društveno odgovornim poduzetništvom, razvoju poslovnih ideja, procesu, postupcima pokretanja vlastitog posla/samozapošljavanju, administraciji, financijama, brendiranju i pozicioniranju proizvoda na tržište, te omogućuje interaktivno djelovanje, izmjenjivanje pitanja i odgovora/iskustava/prijedloga/ideja između 4 uspješna poduzetnika i polaznika.

TEORETSKI DIO: Uvod u poduzetništvo, Razmjena poslovnih ideja i iskustava, Istraživanje tržišta, Pokrenite svoj posao, Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržištu, EU fondovi – mogućnosti za poduzetnike, Upravljanje troškovima i kadrovima.

PRAKTIČNI DIO: Mentoriranje – primjeri iz prakse s poduzetnicima.

Cilj radionice je približiti pojam poduzetnika i poduzetništva polaznicima/ciljnoj skupini, prenijeti iskustva uspješnih poduzetnika i prezentirati dobre ideje, unaprijedit poduzetničke kompetencije, znanja i vještina te pružiti uvid u poduzetničku praksu. Polaznici radionice Poduzetničke priče steći će znanje i vještine, te prikupiti informacije i iskustva za pokretanje vlastitoga posla te uvid u širu sliku poduzetničkoga života vođeni programom radionice Poduzetničke priče.

Praktična radionica

U Okviru projekta "Biram novu priliku" u sljedećem periodu održati će se dvije nove radionice, Naime, projekt obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice.

Prva od spomenutih radionica je Praktična radionica koja će trajati 350 sati, a namijenjena je pripadnicima ciljne skupine projekta odnosno dugotrajno nezaposlenim osobama. Broj polaznika radionice je 30 dugotrajno nezaposlenih osoba. Program radionice obuhvaća 9 vrlo bitnih cjelina/tema, a to su:

Teoretski dio: “Osnaživanje za tržište rada”, „Vještine aktivnog traženja posla“, „Razvoj vještina izrade životopisa i zamolbe“, „Osnove komunikacijskih vještina“, “Prezentacijske vještine”, „Simulacija intervjua za posao“, „Pisana poslovna komunikacija“, „Razgovor sa polaznicima, pitanja i odgovori“.

Praktični dio: „Mentoriranje“.

Praktična radionica u sklopu projekta „Biram novu priliku“ provodi se s ciljem osnaživanja za tržište rada odnosno motiviranja 30 pripadnika ciljane skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba na uključivanje u društvenu zajednicu, te stjecanja znanja i vještina za kojima postoji stvarna potreba na lokalnom tržištu, a kako bi se istima omogućila integracija na tržište rada bilo kroz zaposlenje ili samozaposlenje.

Cilj projekta i Praktične radionice je omogućiti dugotrajno nezaposlenim osobama stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Kako bi se predmetno ostvarilo, radionica će obuhvatiti motivacijske treninge osnaživanja dugotrajno nezaposlenih osoba za uključivanje u društvo/društvenu zajednicu. Kroz stjecanje novih znanja i vještina podići im samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

Page 1 of 4

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda