biramnovupriliku.com koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Održivost

 

 

Projektom se otvara novi okvir koji će se razvijati u socijalno-društvenom području i nakon provedbe predmetnog projekta. Ojačat će se ljudski kapaciteti, te bi budući projekti mogli obuhvaćati nove ciljne skupine i nova područja. Jedan od izglednih izvora financiranja navedenog plana je, osim sredstava u proračunu, financiranje kroz EU i nacionalne fondove i programe. Financijska diseminacija projekta usmjerena novim ciljnim skupinama će se moći postići već kroz nove najavljene natječaje.

Održivost projekta osigurat će se kroz sljedeće konkretne mjere:

-razvoj dobre suradnje prijavitelja i partnera, uspostava kvalitetnih postupaka koordinacije, jasna i otvorena komunikacija, a sve u cilju ostvarenja novih projekata iz predmetnog područja djelovanja

-provedba postojećih i novih edukativnih radionica ranjivim skupinama u cilju stjecanja znanja i zapošljavanja

-organiziranje sastanaka i jačanje suradnje prijavitelja i udruga s područja Općine u cilju utvrđivanja potreba lokalnog stanovništva, što će rezultirati kreiranjem novih motivacijskih radionica za nezaposlene

-ostvariti kontakte i suradnju s ustanovama, poduzećima, obrtnicima na lokalnom području te utvrditi potrebe istih za novom radnom snagom i dogovoriti i pružiti priliku za ostvarenje novog radnog odnosa pripadnika ciljne skupine po završetku projekta

-nabavljena informatička oprema (laptopi) po završetku projekta ostat će u vlasništvu Općine, te će se koristiti u svim prilikama za potrebe ranjivih skupina (npr. za održavanje novih radionica, za potrebe istraživanja tržišta i traženja zaposlenja)

-projektni tim, koji će u provedbi predmetnog projekta unaprijediti upravljačke elemente, stečeno znanje implementirat će u pripremu i provedbu novih društvenih i socijalnih programa/projekata usmjerenih ranjivim skupinama na području općine

-nove društvene i socijalne projekte aplicirati i financirati kroz EU i nacionalne programe i fondove

-provoditi daljnju analizu područja i potreba zajednice, te djelovati u cilju podizanja razine životnog standarda

-jačanje komunikacije/umrežavanja zainteresiranih skupina, nevladinih organizacija koje su usmjerene promicanju i unaprijeđenju života marginaliziranih skupina u cilju diseminiranja dobrih rezultata.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda