biramnovupriliku.com koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Praktična radionica

U Okviru projekta "Biram novu priliku" u sljedećem periodu održati će se dvije nove radionice, Naime, projekt obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice.

Prva od spomenutih radionica je Praktična radionica koja će trajati 350 sati, a namijenjena je pripadnicima ciljne skupine projekta odnosno dugotrajno nezaposlenim osobama. Broj polaznika radionice je 30 dugotrajno nezaposlenih osoba. Program radionice obuhvaća 9 vrlo bitnih cjelina/tema, a to su:

Teoretski dio: “Osnaživanje za tržište rada”, „Vještine aktivnog traženja posla“, „Razvoj vještina izrade životopisa i zamolbe“, „Osnove komunikacijskih vještina“, “Prezentacijske vještine”, „Simulacija intervjua za posao“, „Pisana poslovna komunikacija“, „Razgovor sa polaznicima, pitanja i odgovori“.

Praktični dio: „Mentoriranje“.

Praktična radionica u sklopu projekta „Biram novu priliku“ provodi se s ciljem osnaživanja za tržište rada odnosno motiviranja 30 pripadnika ciljane skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba na uključivanje u društvenu zajednicu, te stjecanja znanja i vještina za kojima postoji stvarna potreba na lokalnom tržištu, a kako bi se istima omogućila integracija na tržište rada bilo kroz zaposlenje ili samozaposlenje.

Cilj projekta i Praktične radionice je omogućiti dugotrajno nezaposlenim osobama stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Kako bi se predmetno ostvarilo, radionica će obuhvatiti motivacijske treninge osnaživanja dugotrajno nezaposlenih osoba za uključivanje u društvo/društvenu zajednicu. Kroz stjecanje novih znanja i vještina podići im samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda