biramnovupriliku.com koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva.

U najavi nove radionice projekta „Biram novu priliku“

U sklopu projekta „Biram novu priliku“ na području općine Marija Gorica u tijeku su besplatne edukativne radionice informatičke pismenosti i engleskog jezika.

Radionica Poduzetničke priče tematski obuhvaća interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja između 4 trenera, uspješna poduzetnika, i pripadnika ciljne skupine, te teme koje se dotiču osnivanja obrta i trgovačkog društva te njihove razlike, poslovanje u RH, priprema poslovnog pothvata, najčešće greške poduzetnika početnika, koraci u izradi poslovnog plana, plan ulaganja, plan prihoda, kalkulacija troškova, financijski pokazatelji i sl.

Praktična radionica usmjerena je primjeni stečenih znanja i uspješnom traženju posla kroz istraživanje tržišta rada, izrade životopisa i zamolbe, istraživanje različitih platformi za zapošljavanje, simuliranje intervjua za posao i sl.

Radionice su usmjerene dugotrajno nezaposlenim osobama s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija radi brže i lakše prilagodbe promjenama i zahtjevima tržišta rada.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Marija Gorica 01 3396-655

Radionice provodi Općina Marija Gorica u sklopu projekta „Biram novu priliku“.

Na pola puta

Projekt „Biram novu priliku“ obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice od kojih su dvije realizirane tijekom proljeća i ljeta, a dvije se paniraju za jesen. Riječ je o radionicama engleskog jezika, informatičke pismenosti, praktičnoj radionici i radionici Poduzetničke priče.

Program radionica ima svrhu osposobljavanja pripadnika ciljne skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba te razvoja vještina i kompetencija s ciljem konkuriranja na tržištu rada i lakšeg pronalaženja posla ili samozapošljavanja.
Što se radionicama želi postići?

• Osnažiti pripadnike ciljne skupine i razviti njihovo povjerenje u vlastite sposobnosti
• Uključiti pripadnike ciljne skupine u cjeloživotno učenje
• Motivirati iste ukazivanjem na njihove sposobnosti i potencijale
• Razviti meke i/ili transverzalne vještine
• Ojačati samopouzdanje i samopoštovanje pripadnika ciljne skupine
• Omogućiti brzu prilagodbu promjenama i zahtjevima tržišta rada
• Unaprijediti znanja i kompetencije polaznika na tržištu rada
• Unaprijediti konkurentnost i zapošljivost pripadnika ciljne skupine

Sve dugotrajno nezaposlene osobe koje žele sudjelovati u projektu te besplatno pohađati edukativne radionice mogu se prijaviti na broj telefona Općine Marija Gorica 01 3396-655.

Radionice provodi Općina Marija Gorica u sklopu projekta „Biram novu priliku“.

Besplatne edukativne radionice engleskog jezika

Kroz besplatnu edukativnu radionicu engleskog jezika, koncipiranu u 140 sati tijekom 3 mjeseca, 15 dugotrajno nezaposlenih osoba steći će znanja engleskog jezika, razine A2. Radionica se održava na području općine Marija Gorica, a za istu su osigurani svi materijali i oprema potrebni polaznicima kao što su 10 prijenosnih računala s instaliranim operativnim sustavom, pristup internetu, te školski pribor.

Polaznici će završetkom radionica steći sljedeće kompetencije na razini A2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike:

Slušanje - Polaznici mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne informacije o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Čitanje - Polaznici mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govorna interakcija - Polaznici mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim i jednostavnim razgovorima.

Govorna produkcija - Polaznici mogu koristiti niz fraza i rečenice da bi jednostavnim jezikom opisali svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pisanje - Polaznici mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo npr. pismo zahvale.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Marija Gorica 01 3396-655

Radionice provodi Općina Marija Gorica u sklopu projekta „Biram novu priliku“.

Zašto učiti strani jezik?!

Prednosti učenja stranog jezika u bilo kojoj životnoj dobi brojne su: povećanje veličine mozga, poboljšanje pamćenja, borba protiv demencije, jačanje pažnje i mnoge, mnoge druge.


1. Učenje stranog jezika utječe na rast mozga

Prema novijim istraživanjima koje su proveli švedski znanstvenici, učenje stranih jezika doslovno utječe na rast mozga. Do tog su zaključka došli mjereći mozgove grupe studenata Prevoditeljske akademije prije i poslije intenzivnog, svakodnevnog osmosatnog učenja njima dotad potpuno nepoznatih jezika – arapskog, ruskog, kineskog.

S druge strane, proučavali su i skupinu studenata medicine koji su istim tempom i intenzitetom učili druge sadržaje, nevezane uz učenje stranih jezika.

Prije i poslije eksperimenta izvršili su na studentima magnetne rezonance i došli do fascinantnog otkrića: struktura mozga studenata medicine ostala je nepromijenjena, dok su se određeni dijelovi mozga studenata stranih jezika doslovno povećali! Povećali su se hipokampus i određena područja moždanog korteksa i to proporcionalno s ostvarenim rezultatima i količinom uloženog truda. (Johan Mårtensson i dr. 2012.)

Radionice informatičke pismenosti

Znamo kako su danas osnovna informatička znanja nužna za obavljanje niza aktivnosti, ali dok se većina mlađe generacije koriste blagodatima digitalnog doba u gotovo svemu što rade, mnoge je osobe informatika u formalnom obrazovanju zaobišla. Ipak, među njima postoje i oni koji se ne mire s takvim stanjem stvari. Skupina od 15 polaznika tako sudjeluje u seriji informatičkih radionica u okviru provedbe projekta "BIRAM NOVU PRILIKU".

Projekt „BIRAM NOVU PRILIKU“ usmjeren je jačanju socijalne uključenosti i povećanju zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti na području Općine Marija Gorica. Ciljna skupina projekta, odnosno osobe koje će sudjelovati u edukativnim radionicama, su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih i 15 osoba starijih od 54 godine. Istima će projekt doprinijeti kroz razvoj vještina, znanja, sposobnosti, motiviranosti za uspješnu integraciju na tržište rada, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Radi se o hvalevrijednom projektu koji ciljnoj skupini dugotrajno nezaposlenim osobama, kroz spomenute radionice, omogućuje besplatan susret s novim tehnologijama i olakšava im prilagodbu novim oblicima komunikacije. Tako polaznici stječu osnovna znanja o radu na računalu: izrada, preimenovanje i brisanje mapa, rad u programskom paketu ms office, pretraživanje i korištenje interneta te slanje e­mailova.

Page 2 of 4

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda